Sendikalı Olmak..

Mayıs 25, 2013 de Duyurular

sendikalı olmak

Almanya’da Polis sendikalarının ilgilendiği üç alan bulunmaktadır: aylıklar, çalışma saatleri ve çalışma şartları.

Bu sendikalar polisin gündeme getirmediği ücret, çalışma şartları konusunda yetkililerle görüşme yapma imkanı bulunmaktadır. Polisin çalışma şartları veya maaşları gibi konularda sendika ile idare arasında yapılan görüşmelerin olumsuz geçmesi durumunda polis dışındaki çalışanlar (teknisyenler, genel idari hizmetliler, sivil görevliler vs.) greve gidebilmektedirler. İzinde olan polisler de haklarını aramak için yürüyüş yapabilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılabilmektedir.

Her karakolda bayan memurlara karşı ayrımcılığı önlemek amacıyla rahatça müracaat edebilecekleri, karakol amirinin yanında bağımsız sendika temsilcileri bulunmaktadır. Özellikle bayan polis memurlarının görevlendirildiği hiçbir alan bulunmamaktadır. Bütün görevlere erkek polislerle beraber hiçbir ayrım yapılmaksızın eşit olarak gönderilmektedirler.

Sendikaların önemli bir katkısı da, üyelerinin kaza yaptığında hatalı olması durumunda resmi araçların tamir ücretlerini karşılamaktır. Polis mahkemelik olduğu taktirde avukatlık ücretini sendika karşılamaktadır.

Bir polisin bir yere ataması yapılacağı zaman ve hakkındaki pek çok işlemde sendikanın onayı gerekmektedir. Eğer sendika gerekçeleri yeterli bulmaz ise atamayı engelleyebilmektedir.

Ayrıca sendika memurun idare tarafından aleyhine yapılan tüm uygulamaları takip etmekte, idarenin keyfî uygulamaları engellenmekte ve mağduriyetine izin vermemektedir.

Genelde idare ile sendika arasında ortak çözüm yolu bulunmaktadır. Fakat bir çözüm bulunamamışsa sorun eyaletin İçişleri Bakanlığındaki polis yetkilisine kadar gelmekte ve burada en yetkili kişi ile sendika görevlisi konuşup sorunu çözmektedirler.

Herhangi bir suçun faili veya mağduru olduklarında idare de sendika kadar memurunun hakkını korumakta ve savunmaktadır.

Polis izin alınması kaydıyla boş zamanlarında mesleğine zarar vermeyecek bir işte çalışabilmektedir.

Kaynak: Federal Alman Polis Teşkilatı
Erol AKAR
Abdurrahman ÖZER
Bülent DEMİRCİ