KAMUOYUNA DUYURU…

Ağustos 15, 2014 de Basın Açıklamaları

KAMUOYUNA DUYURU…

Türk Polis Teşkilatı çalışanların özlük haklarının alınması, biriken Teşkilat sorunlarının bir nebze olsun giderilmesi ve çözümlerinin hızlandırılması; kaybolan meslek onur ve saygınlığının tekrar kazandırılması amacı ile kuruluşunda yer aldığım ve ilerleyen süreçte genel kurul kararı ile Genel Başkanlığına getirildiğim Emniyet-Sen’in çatısı altında yürüttüğüm faaliyetlerim nedeniyle ilk olarak 25 Nisan 2013 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararı ve İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in onayı ile sendika kuruluşunda yer alan 5 kişi ile birlikte, çok sevdiğim mesleğimden 4 kez ayrı ayrı çıkarıldım.

Bu 4 ayrı meslekten çıkarma cezamın, Antalya İdare Mahkemeleri’nin kararları ile yürütmelerinin durdurulması sonrası, mesleğime başlatılmayı beklerken, 9 Aralık 2013 tarihinde yine sendikal faaliyetlerde bulunmaktan 3 kez daha ihraç edilerek mesleğimden koparıldım. Bu meslekten çıkarılma cezalarının yürütmeleri de yine Antalya İdare ve Bölge İdare Mahkemeleri’nin 16 ve 18 Nisan 2014 tarihli kararları ile durduruldu. Mahkemeler kararlarında Emniyet-Sen’in tüzel kişilik kazanmış ve hakkında kapatma kararı olmayan bir sendika olduğunu, tarafıma isnat edilen fiillerin sübuta ermediğine karar verdi.

Bu son mahkeme kararlarının verilmesinden hemen sonra tarafıma yapılan tebliğle, tam 6 aydır Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’nda bekletilmekte olan disiplin soruşturması dosyalarımın görüşülüp sonuca bağlanması için, 24 Nisan 2014 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu’na çağrıldım. Görevime ikinci kez başlatılmayı beklerken, 24 Nisan 2014 günü kurulda alınan kararların 07 Mayıs 2014 tarihinde İçişleri Bakanı Efkan ALA tarafından imzalanması neticesinde mesleğimden 3 kez daha ve toplamda 10’ncu kez çıkarılmış oldum.

Ve nihayet Antalya İdare Mahkemeleri, 07, 16 ve 24 Temmuz 2014 tarihlerinde, tarafıma verilmiş olan son 3 MESLEKTEN ÇIKARMA kararlarının da yürütmesini durdurarak göreve iade kararı vermiştir… Mesleğinden 10 kez hukuksuzca çıkarılmış ve 10 kez hukuk zaferi kazanmış birisi olarak, süreç içinde; Allah’ın adaletine inandığımı ve hukukun üstünlüğüne güvendiğimi defaatle belirtmiştim… Yine yanılmadım. Beni yanıltmayan ve haklılığımı verdiği kararlarla ortaya koyan Antalya İdare Mahkemelerine… Beni sonuna kadar destekleyerek sabırla bekleyen eşime, çocuklarıma ve aileme…Bu zorlu yolda benimle birlikte yürüyen yol arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum… Bu arkadaşlarım ile ilgili daha geniş açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağım.

Son olarak diyorum ki; haksızlık karşısında hiç susmadım! Sizlerde (nerede ve kim tarafından haksızlığa uğratılmış olursanız olun) susmayın!!!

Zira; “haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

Faruk SEZER

Emniyet-Sen Genel Başkanı