HİÇBİR ADLİ SORUŞTURMA OLMAKSIZIN HUKUK DIŞI İHRAÇ KARARI VERİLDİ

Nisan 26, 2013 de Genel Kurul İlanları

 

Emniyet-Sen Yönetim Kurulu üyeleri 8. Maddenin üç fıkrasi ve 10. Madde gerekçe gösterilerek meslekten ihraç edildiler. Bu maddeler şöyle:

8/32: Sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına veya gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, üyesi veya ortağı bulun dukları tüzel kişiliklerin kapalı yer toplantılarına silahlı olarak veya açık yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi giysili veya silahlı olarak katılmak veya üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı veya gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya bunlara katılmak,

8/35: Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak veya basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, yazı, demeç vermek.

8/37: Amir ya da üste karşı itaatsizliğe, mukavemete ya da fiilen taarruza tahrik ya da teşvik etmek,

10. Madde: Amirin emrini yapmayan memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Emrin yapılmaması, Devleti ya da kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine ya da durmasına neden olmuşsa, doğan zararın derecesine ya da durumun ağırlığına göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir.

Sırf özlük hakları ve üstlerinin zulmüne artık yeter diyerek yola çıkan “EMNİYET-SEN” in kurucuları 6 KAHRAMAN POLİS MEMURU

Genel Başkan Faruk SEZER
Genel Sekreter İrfan ÇELİK
Genel Teşk. Sektereteri Ömer Osman CEYHAN
Genel Eğt. ve Sos. İşler Sekreteri Metehan AYDIN
Genel Arş. Dış İşl.Bas.Yay. Sekreteri Ahmet AKKIN
Eski Genel Mali Sekreter Metin KARAKUŞ