MÜJDELER OLSUN! 3600 EK GÖSTERGE TALEBİYLE AÇTIĞIMIZ DAVAMIZIN AYM'YE TAŞINMASINI SAĞLADIK!

Yayınlanma Tarihi:16-03-16 03:50

MÜJDELER OLSUN MESLEKTAŞLARIM !

 

3600 EK GÖSTERGE TALEBİYLE AÇTIĞIMIZ DAVAMIZIN ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞINMASINI SAĞLADIK !

 

Sendikamızın Manisa İl Temsilcisi Polis Memuru Ahmet YALÇIN tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebiyle açılan 3600 ek gösterge davamıza bakan Manisa 1. İdare Mahkemesi, talebimiz kabul ederek, davamızın Yüksek Mahkeme’ye gönderilmesine karar verdi.

 

Oybirliğiyle alınan 31.12.2015 gün ve E.2015/522 sayılı kararla bu dava dosyamız, Anayasa’mızın 152. maddesinde belirtilen “itiraz yolu” müessesesi kullanılarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmiş oldu. Mahkeme gönderme gerekçesinde; “...657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen I SAYILI CETVEL’in “VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Bölümünün (e) alt bendinin (aa) fıkrasında 1. Derece kadroda bulunan “yükseköğrenimliler için 2200 ek gösterge” belirlenmesine ilişkin kısmının Anayasa’nın başlangıç ilkeleri ile 2., 6. ve 91. maddelerine aykırıdır olduğuna, Anayasa Mahkemesi’nce iptali gerekeceği düşüncesi ile 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 28. maddesi uyarınca itiraz yoluyla incelenmek üzere Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına, yine başvurumuzun Anayasa Mahkemesi’nce kabul edilmesinden başlayarak anılan 28. madde uyarınca beş ay süre ile Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararının beklenmesine, itiraz kararımıza dava dosyamızın onaylı bir örneğinin eklenmesine, kararımızın bir örneğinin taraflara tebliğine, 31.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir” denildi.

 

Normal şartlarda 4-5 yıl gibi bir sürede ancak Anayasa Mahkemesi’ne gidebilecek olan bu davamız, 6-7 ay gibi kısa bir süre içerisinde bu mahkemeye gönderilmiş oldu. Bu da şüphesiz sendikamızın büyük bir başarısı olarak kayıtlara geçti. Anayasa Mahkemesi’nin ilgili Anayasa hükmü gereği bu dava dosyamız hakkında 5 ay içerisinde karar vermesi gerekiyor. Emniyet-Sen olarak, bu davamızı açtığımız ilk günden itibaren olduğu gibi, yine sıkı bir takiple, Yüksek Mahkeme nezdinde de haklılığımızın ispatı için boş durmayacak, kıt imkanlarımızı yine en etkin bir şekilde kullanmaya çalışacağız.

 

Emniyet-Sen olarak meslektaşlarımızdan, bu süreçte sendikamızı daha da güçlü kılmak için, daha fazla üye olmalarını ve bu kutlu yürüyüşe bir an önce katılmalarını bekliyoruz. Bilmeliyiz ki, mesleki örgütlenmemizi tam manasıyla sağlayamadığımız sürece, özlük, mali ve sosyal haklarımıza kavuşmamızın, bunları geliştirmemizin ve korumamızın mümkünü yoktur.

 

Kamuoyunun malumu olduğu üzere, Emniyet-Sen yöneticileri olarak bizler bu yola çıktığımız 2012 yılının Kasım ayından itibaren, idarenin birçok haksız fiilleriyle karşı karşıya kaldık. Askeri sıkıyönetim döneminin ürünü olan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nde bile olmayan suçları işlediğimize hükmedilerek, meslekten çıkarmalara varan uyduruk disiplin cezalarıyla karşılaştık. Ancak gelinen noktada bu hukuksuzlukların hepsini Yüce Türk Yargısı’nın kararlarıyla bertaraf ettik. Zafer üstüne zafer kazandık. Önce idare mahkemelerince, daha sonra da Danıştay’ca, 6 ay kıdem tenzilinden tutun da meslekten çıkarmalara kadar varan yüzlerce disiplin cezasının iptaline karar verilmesini sağladık.

 

Sendikamızın kurulduğu ilk günden itibaren hukuk alanındaki varlığı; idare mahkemeleri ve Danıştay’dan sonra, ülkemizde sendikaların faaliyetlerinin durdurulması konusunda tek yetkili yargı organı olan iş mahkemelerinden Ankara 9. İş Mahkemesi’nin 16.12.2015 tarihli sendikamızın kapatılma isteminin reddi kararıyla bir kez daha teyit edildi. Şimdi de memur sendikalarının bütün iş ve işlemlerini takip eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kamu Sendikaları Şube Müdürlüğüne başvurarak kütük numaramızı talep ettik.

 

Bu süreçte, bütün bu gelişmelerin yanında bir de, yukarıda belirttiğimiz üzere, sendikal faaliyetlere yönelik suç ve cezalar barındırdığı ileri sürülüp, bu yönde algı oluşturulan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün dayanağı olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 83. maddesi Anayasa Mahkemesi eliyle 13 Ocak 2016 tarihinde iptal edildi ve bu iptal kararı 29.01.2016 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Bu iptal kararıyla, bizlere uygulanan türlü zulmün zeminini oluşturan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü yürürlükten kaldırılmış, tarihin çöplüğüne itilmiş oldu.

 

Buradan bir kez daha tüm meslektaşlarımıza seslenmek istiyorum ki; en baştan itibaren, diklenmeyen ama dimdik duran, hakkından fazlasına göz dikmeyen, ancak hakkından aşağısına da asla rıza göstermeyen bir anlayışla, her türlü zulme ve haksızlığa karşı yanınızda olacağız ve asla boyun eğmeyeceğiz dedik ve bu sözümüzün gereklerini hiçbir sapma göstermeden bu süreçte bir tamam yerine getirdik.

 

Gelinen noktada, 170 yıllık Türk Emniyet Teşkilatının bir sendikasının var olabilmesi için verdiğimiz mücadele; bu 3600 EK GÖSTERGE DAVAMIZ ile ilgili verilen Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin kararıyla, bir nişane daha kazanmıştır. Meslektaşlarımız bu dava sonunda, insanca bir yaşam için, hak ettiğini alacaktır. Sendikamız, meslektaşlarımızın sosyal hak ve menfaatlerinin alınması, geliştirilmesi ve korunması için vardır ve meslektaşlarımızın desteğiyle daha da büyüyüp güçlenerek varlığını ilelebet sürdürecektir.

 

Son olarak belirtmek istiyorum ki; bu davamızın açılmasında ve Anayasa Mahkemesine gönderilmesinde büyük emek ve katkıları olan;

 

  • Başta, 2 ay önce vefat eden, rahmetle andığımız, değerli Emekli Polis Memuru ağabeyimiz Sayın Ali Rıza SÖKELİ’ye,
  • Bu davamızı açan sendikamızın Manisa İl Temsilcisi Sayın Ahmet YALÇIN’a,
  • Sendikamızın Genel Disiplin Kurulu Üyesi Sayın Ali ÖZAYDIN’a,
  • Emekli Polis Memuru ağabeyimiz Sayın Giray YILDIZ’a,
  • Sendikamızın diğer değerli yöneticilerine,
  • Davamızın Avukatı Sayın Candan DUMRUL Hanımefendi’ye, Genel Başkanı olduğum kurumum ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Değerli kamuoyu ve meslektaşlarımıza duyurulur.

 

Faruk SEZER

Emniyet-Sen Genel Başkanı

 

Okunma Sayısı:3560
Tweet

Yorumlar:

Ziyaretçi: 18.03.2016-04:37:43
Calismalarinizdan dolayı tebrikler. Çok teşekkürler
Ziyaretçi: 18.03.2016-09:11:38
Yillardir polisin beklentisi olan bukonunun yuce mahkemeye tasinmasiyolunda emegigecenleripolis vepolis emeklisi sukran ve minnetle anacaktir
Ziyaretçi: 18.03.2016-09:20:34
Polisin ve emeklisinin ihsallah ekonomik kaybi onlenir zira polis yillardir bunun magduriyetini yasadi hayirli ugurlu olsun ihsallah sevindirici birhaber 10 nisana birbaska umutlabakiyorum artik
Ziyaretçi: 19.03.2016-04:33:16
İnşallah umduğumuz mutlu sonla biter. Sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun sizden.
Ziyaretçi: 19.03.2016-10:32:36
açıklayıcı bilgi için teeşekkürler arkadaşlar hala resmilikten şüpheliler ve çekingenler
Ziyaretçi: 20.03.2016-03:51:26
Ellerinize, emeğinize sağlık..
HABERE YORUM YAZIN