YILLAR YILI MESLEKTAŞLARIMIZIN CANI YANDI, EVİ OCAĞI DAĞILDI BU YÜZDEN...!!!

Yayınlanma Tarihi:11-02-16 09:30

YILLAR YILI MESLEKTAŞLARIMIZIN CANI YANDI, EVİ OCAĞI DAĞILDI BU YÜZDEN...!!!

BİR HİÇ HÜKMÜNDE OLAN YÜZÜNDEN...!!!

BUNUN DAVASINI DA AÇTIK...

Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı Anayasa Mahkemesinin Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün dayanağı olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 83 ncü maddesinin iptaline karar vermiş ve bu karar 29.01.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla; Anayasamıza, kanunlarımıza, yüksek yargı organlarının kararlarına ve hukukçu görüşlerine göre, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğüne dayanılarak uygulanan bütün disiplin cezalarının yok sayılması ve bu tüzüğe dayanılarak yeni suçlama yapılamayacağı sonucu ortaya çıkmıştır. Zaten Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk ilkelerinin hüküm sürdüğü bir düzende aksi düşünülemezdi. İşte bu gerçeklere dayanarak, Manisa ilinde 2013 yılında uygulanmış ve akabinde kesinleşmiş bir disiplin cezasının ortadan kaldırılmasına yönelik, Manisa Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığına müracaat ettik. Manisa Valiliği 03.02.2016 ve bila sayılı işlemi ile talebimizi reddetti.

Bunun üzerine, bugün tarihi itibariyle, bahse konu disiplin cezasının, Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan kararı ve doğurduğu sonuçları bakımından iptali talebiyle Manisa 1.İdare Mahkemesinde 2016/130 Esas numarasıyla davamızı açtık.

Bu davamızın talebimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanarak, yıllar yılı yok hükmünde olan disiplin tüzüğü üzerinden ceza alıp, canı yanan, evi ocağı dağılan bir çok meslektaşımıza emsal ve yol gösterici olmasını diliyorum.

Faruk SEZER
Emniyet-Sen Genel Başkanı

Okunma Sayısı:2570
Tweet

Yorumlar:

Ziyaretçi: 12.02.2016-07:03:03
yüksek mahkeme kararlarına öncelikle emniyetin uyması gerekmezmi, AYM nin iptal ettiği bir tüzük ile tüm personele verilmiş cezaları mahkeme kararı gereği iptal etmesi gerekli değilmi emniyetin,bu konuda mahkeme ve EGM ne diyor yazılarınıza sayın başkan.
Ziyaretçi: 17.02.2016-08:43:51
idare mahkemesi kararları emsal teşkil etmiyor. sadece danıştay kararları emsal teşkil eder
Ziyaretçi: 12.02.2016-07:15:48
emniyetin mahkemeleri ve her personelini ayrı ayrı uğraştırması yerine sadece mahkeme kararını uygulayıp butüzüğe göre verilmiş olan cezaları iptali daha olumlu olmaz mı.
Ziyaretçi: 12.02.2016-07:20:50
sürgün ve ceza gibi isteği zaman istediği yere göndermeyi engelliyen amerikan modeli vb.gibi bir görev sistemide olmalı polisin.
Ziyaretçi: 19.02.2016-08:34:30
Neticelenen önceki idare ve Danıştay Mahkemesi kararlarınızı buradan yayınlarsanız daha geniş kesimler yararlanabilir. Sitede hukuki yardım ve tavsiye alanı açabilir misiniz. Bizlerde eldeki mahkeme kararlarımzı ekleyelim. Memurlar net teki gibi
Ziyaretçi: 08.03.2016-07:08:55
parelel yapıdan dolayıda çok arkadaş ceza aldı bu mahkeme kararı na göre iptal edilen tüzüğe göre verilen cezalarda iptal edilmeli değilmi.
Ziyaretçi: 12.03.2016-09:53:38
Emniyet sizinle gurur duyuyor sayın başkan ve emniyet sen yetkilileri.
Ziyaretçi: 14.03.2016-06:05:34
arkadaşlar olumlu yorumlar yapmışlar zaten memurdisiplin affıda gündemde istese bizim teşkilatımızda bu tüzüğe göre verilmiş tüm cezaları iptal edemez mi ?
Ziyaretçi: 20.03.2016-12:17:50
kazanılan mahkemenin kararlarını yayınlarsanız arkadaşlar ve bi faydalanırız
HABERE YORUM YAZIN