İŞTE SON ZAFERİMİZ’İN DERS NİTELİĞİNDEKİ GEREKÇELİ KARARI

Yayınlanma Tarihi:10-01-16 11:11

İŞTE SON ZAFERİMİZ’İN DERS NİTELİĞİNDEKİ GEREKÇELİ KARARI

09.11.2012 tarihinde kurularak hukuk mücadelesi başlatan Emniyet-Sen’imizle ilgili, Ankara 9. İş Mahkemesinin 16.12.2015 tarihli karar duruşması tutanağıyla, Emniyet Teşkilatı bünyesindeki tüm çalışanların bir sendikaya sahip olduğunun bir kez daha tescillendiğini, Emniyet çalışanların sendikasının olamayacağına ilişkin uzun yıllardır var olan tabunun yıkıldığını, söz konusu kararın, Türkiye’nin sendikacılık tarihinin önemli  dönüm noktalarından biri olduğunu, aynı gün yaptığımız basın açıklamamızla kamuoyuna ve meslektaşlarımıza duyurmuştuk.

 

Aradan geçen yaklaşık 3 haftalık süre zarfında, Ankara 9. İş Mahkemesi beklediğimiz gerekçeli kararını da yazarak taraflara tebliğ etmiştir.

 

Bu gerekçeli kararla da, mücadelemizi en başından itibaren tam bir yasal zemin üzerinde verdiğimizi bir kez daha açıkça ortaya konulmuştur ki, daha öncesinde sendikamızın yasallığına, hukuk alanında ilk günden başlayarak var olduğuna güçlü atıflar yapılarak, sendikamızın yöneticilerine yönelik uygulanan meslekten çıkarma cezalarına kadar giden disiplin cezaları Danıştay tarafından iptal edilmişti.

 

Danıştay’ın bu kararlarından sonra şimdi de, sendikamızın tüzel kişiliğinin sonlandırılıp sonlandırılmayacağı konusunda tek yetkili yargı organı olan İş Mahkemesi 16 Aralık 2015 günü verdiği ve gerekçesinin yayımladığı kararıyla sendikamızın kapatılma talebini reddetmiştir.

 

Sayın Mahkeme gerekçeli kararında;

 

  • SENDİKAMIZIN EN GEÇ 12.11.2012 TARİHİNDE TÜZEL KİŞİLİK KAZANDIĞINA,
  • YASALARA UYGUN OLARAK KURULDUĞUNA,
  • SENDİKAMIZA KAPATMA DAVASI AÇAN ANKARA VALİLİĞİNİN EN BAŞTAN İTİBAREN ANAYASAMIZA, 4688 SAYILI KANUNA, ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELERE GÖRE HATALI DAVRANDIĞININ, YARGITAY TARAFINDAN DA KABUL EDİLDİĞİNE hükmetmiştir.

 

Kararda, “Yapılan araştırma ve inceleme sonuncunda” diye başlayan hüküm bölümünde şu önemli tespitlere yer verilmiştir;

 

“Davanın 4688 sayılı Yasa kapsamında kurulan davalı Sendikanın faaliyetlerinin durdurulması ve kapatılmasına ilişkin olduğu, Anayasamızın 51. Maddesinde, çalışan ve işverenlerin üyelerinin ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak için önceden izin almaksızın Sendika ve üst kuruluşlar kurabileceğinin belirtildiği, Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışan Kamu Görevlileri hakkında da aynı nedenle Sendika kurulabileceğinin 4688 sayılı Yasa ile hüküm altına alındığı, 4688 sayılı Yasanın 6289 sayılı Kanun ile değişik 3. ve 4. Fıkralarına göre Sendikaların kurucularının Sendika Tüzüğü ve Kamu Görevlisi olduklarına dair belge ile Sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini kuruluş dilekçeleri ekinde sendika merkezinin bulunduğu ilin valiliğine vermek zorunda olduğunun belirtildiği, aynı maddenin 5. Fıkrasında ise ilgili belge ve tüzüğün Valiliğe verilmesi ile Sendikanın tüzel kişilik kazanacağının belirtildiği, Yasanın 6. Maddesinin 7. Fıkrasında ise tüzük veya ilgili belgelerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da kuruluş şartlarının tamamlanmasını isteyeceğinin, aksi taktirde 1 ay içerisinde İş Mahkemesine başvuru yapılmasının belirtildiği, 4688 Sayılı Yasanın 6. Maddesinin 7. Fıkrasında ön görülen dava açma süresinin hak düşürücü süre niteliğinde olduğu, somut olayda davalı Sendika ve diğer kuruluş evrakının 09.11.2012 tarihinde davacı Ankara Valiliğine verildiği, kabul edilmemesi üzerine kargo ile 12.11.2012 tarihinde davacı Ankara Valiliğine ulaştığı, bu bağlamda Sendikaların kuruluşu yönünden hukukumuzda serbest kuruluş işlemi belirlendiğinden davalı Sendikanın başvuru evrakının davacı Ankara Valiliğine ulaşması üzerine en geç 12.11.2012 tarihinde Sendikanın tüzel kişilik kazandığı, Ankara Valiliğince yapılan yazışmalar neticesinde kuruluş işleminden haberdar olduğu, eksiklik yahut kanuna aykırılığın başka birimlerce (Seçim Kurulları, C.Savcılığı) gibi giderilmesi yoluna gidildiği, 1 ay içerisinde İş Mahkemesine başvurması gerekir iken 1 aylık hak düşürücü süre geçtikten sonra 06.05.2013 tarihinde iş bu davanın açıldığı, davacı Valiliğin uygulamasının Anayasamıza, 4688 sayılı Yasaya ve ülkemiz tarafından onaylanan ulusal sözleşmelere aykırı olacak şekilde Sendikaların kuruluş yönünden izin sisteminin tatbiki niteliğinde olduğundan hatalı olduğunun Yargıtay tarafından da kabul edildiği, davalı Sendikanın kanuna uygun olarak kurulduğu, tüm dosya kapsamı hakimliğimizce uygun ve yeterli görülen gerekçeli bilirkişi heyeti raporu doğrultusunda tespit edilmiş olmakla, davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar vermek gerekmiş olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.”

 

Bizlere, bir kez daha haklı çıkmanın gurur ve heyecanını yaşatan bu önemli karar sonrası öncelikli hedefimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sendikamızın kütük numaramızı alıp, etkili bir sendikacılıkla, kuruluş ilkelerimizde saydığımız gibi, öncelikle üyelerimizin özlük, mali, sosyal ve kültürel haklarını almayı, geliştirmeyi, korumayı, tüm resmi iş ve işlemlerde üyelerine yasa ve yönetmeliklere uygun davranılmasını sağlamayı, haksızlık yapılmasını engellemeyi, çağdaş yaşam standartlarına ve evrensel insan haklarına yakışır bir ücret alabilmelerini sağlamak için her türlü Anayasal ve yasal mücadeleyi yapmayı sürdürmektedir.

 

Bu güzel gelişme vesilesiyle son olarak, 16 Aralık 2015 günü yaptığımız basın açıklamamızda yer verdiğimiz ifadelerimizi, meslektaşlarımıza tekrarlamakta fayda görmekteyiz ki; diklenmeyen ama dimdik duran, hakkından fazlasına göz dikmeyen ancak hakkından aşağısına da rıza göstermeyen bir anlayışla her türlü zulme ve haksızlığa karşı yanınızda olacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz.  Ömrümüz vefa ettiğince bu yolda yürüyeceğimizi, yıllardır verdiğimiz mücadelelerle korkmadan, hukuka tam olan inancımızla gösterdik. Bilinsin ki neyle tehdit edilirsek edilelim kimlere ne menfaatler sunulursa sunulsun, bize inanan bunca meslektaşımız varken kimse bizi yolumuzdan çevirmeyecek.

 

Bugüne kadar kendisine yapılan her hukuksuzluğa karşı mücadele etmiş ve her mecrada kazanmış olan Emniyet-Sen yöneticileri bugünden sonra Emniyet Teşkilatına karşı yapılan tüm hukuksuzluklara karşı mücadelesine devam edecek ve hukukun üstünlüğünün ispatı olmayı sürdürecektir.           

 

Bizimle birlikte davamıza inanarak  hak arama mücadelesi veren ve büyük bir heyecan yaşayan herkese bu büyük zaferimiz tekraren hayırlı, uğurlu olsun ...

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

 

Faruk SEZER

Emniyet-Sen Genel Başkanı

 

 

Okunma Sayısı:3359
Tweet

Yorumlar:

Ziyaretçi: 29.02.2016-11:54:26
Allah cc. Herkes in kalbine göre versin hayırlısıyla...
Ziyaretçi: 23.01.2016-02:09:53
helal olsun emeği geçen herkese...
Ziyaretçi: 14.01.2016-05:53:32
Allah razı olsun
Ziyaretçi: 11.01.2016-02:49:43
Tebrikler kardeşim. Allah emeğinizi zayi etmesin...
Ziyaretçi: 16.03.2016-09:47:51
Hayırlı olsun. Büyük geçmişler olsun. Allah YARDIMCINIZ olsun
HABERE YORUM YAZIN