ANTALYA'DA G-20 ZİRVESİ SONRASI VERİLEN TALTİFLERİN ADALETSİZ DAĞITIMI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMAMIZ

Yayınlanma Tarihi:23-12-15 09:07

Para mükafatı (taltifin) dayanağı 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun (ETK) 86'ncı maddesidir. Buna göre Emniyet Teşkilatı mensuplarından; ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar ve olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar, para verilerek ödüllendirilme yapılmaktadır. Yapılacak bu ödüllendirmede, ödüllendirilecek hizmeti yerine getiren birim tarafından açıklayıcı bilgilerle, ayrıntılı olarak özel ve somut anlatımla 'Taltif Teklif Dosyası' hazırlanmakta ve buna göre ödenmektedir.

Antalya ilinde 2015 yılı kasım Ayında yapılan G-20 zirvesinde güvenlik ve esenliği sağlayan polis memurlarına taltif dağıtılmasına karar verilmiştir. Dış illerden görevlendirilen personel de dahil olmak üzere Antalya ilinde görevli olup özellikle g-20 zirvesi için görevlendirilen polis memurlarının da görevlerini yapmak durumunda kalan personelle birlikte Antalya ilinde güvenlik ve esenliği sağlamak için 15000 polis memuru gecesi gündüzüne görev yapmıştır. 15000 polisin yaklaşık; 8000’i Antalya dışından, 4000’i Antalya’da görevli polis memurlarından seçilerek sadece g-20 zirvesinin etrafında görev almıştır. Antalya ilinde bulunan ve 4000 polis memurunun görevlendirilmesinden kaynaklanan boşluğu dolduran 3000 polis memuru da Antalya ili genelinde G-20 de dahil olmak üzere güvenliği ve esenliği sağlamak durumunda kalmıştır. Ancak taltif dağıtılmasında; direk G-20 zirvesinin güvenliği için görev yapanların yaklaşık üçte biri yok sayıldığı gibi Antalya ili genelin güvenliği ve esenliği için iki kat fazla çalışarak sağlamak durumunda kalan yaklaşık 3000 polis memuru da kapsam dışında bırakılmıştır. Canla başla, verilen görevi yapan 12/12 çalışarak insan üstü bir gayret gösteren memur arkadaşlarımızın taltif kapsamında bulunmamasının nedenlerinden birisinin Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli olan bir kısım memurların taltiften pay almalarının neden olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Antalya ilinde bulunmadan, bulunsa da dahi fiilen görev almadan; canhıraş görev yapan arkadaşlarımızın hakkının bu şekilde gasp edilmesini kabul edemeyiz. Emniyet-Sen olarak adam kayıranların, hakları yok sayanların karşısında olduğumuzu her daim dile getirdik. Antalya’da yaşanan bu taltif skandalının takipçisi olacağız.

Hukuk birimimiz bu durumla ilgili çalışmalarını tamamlamış olup gerekli işlemleri yapacaktır. Ayrıca taltif konusunda mağdur olan meslektaşlarımıza Hukuk Birimimiz gerekli hukuki destekleri sağlayacaktır.

Okunma Sayısı:4096
Tweet

Yorumlar:

Ziyaretçi: 04.02.2016-09:33:58
taltif alman için çalışmaya gerek yok ben evde yatanlarında taltif aldığını gördüm ben bu mücadeleyi 25 sene önce bıraktım
Ziyaretçi: 04.02.2016-09:35:44
meslekte 21 sene oldu taltifmi o neki ben hiç almadım
HABERE YORUM YAZIN