GENEL BAŞKANIMIZ FARUK SEZER İN BASIN AÇIKLAMASI

Yayınlanma Tarihi:30-08-15 08:26

Emniyet Genel Müdürlüğünün 05.11.2013 tarihinde yapmış olduğu basın açıklaması sendikamızca bir talihsizlik olarak karşılanmıştır. Emniyet Teşkilatının Kanun uygulayıcı bir rolü olduğunu 05.11.2013 tarihli açıklamasında kabul deden EGM ancak bu rolünü Anayasamızın 90. maddesini, Uluslararası Sözleşmeleri ve Anayasamızda yer alan sendikal hükümlerin uygulanması istendiğinde unutulmaktadır. Yine talihsiz bir şekilde sendikaları ayrılıkları kurumsallaştıran bir yapı olarak göstermektedir. Sendikamız kurulduğu günden bu zamana hiç bir ayrılıkçı tavır sergilememiştir. Bu durum EGM personelince de  bilinen bir durumdur. Sendikamız EGM içinde yer alan ayrılıkları gidermek, sivrilikleri törpülemek, çalışma barışını sağlamak ve EGM tarafından yapılan ayrıştırmayı gidermek için kurulmuştur.

Aynı basın açıklamasında sendikanın yasal olarak olumlu bir yol almadığından bahsetmesi ise yine anayasamıza aykırı bir isnattır. cehaletten mi yoksa zorda kalmalarında mıdır bilinmez EGM Anayasamızın 152. madde hükmüne aykırı bir düşünceyi yaymaya çalışmakta ve çalışanlarını yanlış yönlendirmektedir.

Anayasamızın 152. madde hükmü çok açıktır. “ Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.”

Bu maddeden anlaşılacağı üzere 9. iş mahkemesinde görülen davada hakim iddialarımızın doğru ve ciddi olduğuna inanarak 4688 sayılı yasanın 15/j maddesini anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine göndermiştir.

Tüm bunlar göstermektedir. EGM son çırpınışlarında da hukuku kendince ve yanlış yorumlamakta çalışma barışından ziyade feodal yapıyı sürdürmek ve tek doğrunun kendisine ait olduğu savını dikte etmektedir.

EGM’nin bu son çırpınışları da işe yaramayacak ve hukuk; son oligarşik yapısı olan EGM’ye gerekli cevabı verecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

EMNİYET-SEN GENEL BAŞKANI

         Faruk Sezer

Okunma Sayısı:282
Tweet

Yorumlar:

HABERE YORUM YAZIN