EMNİYET-SEN’E MEMUR-SEN’DEN DESTEK

Mayıs 7, 2013 de Basında Biz

EMNİYET-SEN’E MEMUR-SEN ve EĞİTİM BİR-SEN’DEN DESTEK

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları ve Hukukçuları, Emniyet- Sen Genel Başkanı Faruk Sezer ve sendikanın 5 kurucusuyla bir araya geldi.

“Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde, Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Tüm Çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Teşkilatında Çalışan Diğer Tüm Hizmet Sınıflarına Dahil Personel Sendikası” (Emniyet Sen) Genel Başkanı Faruk Sezer ile birlikte sendikanın 5 kurucu üyesi hakkında ayrı ayrı dört kez meslekten ihraç cezası, bir kurucu üye hakkında ise 24 ay süreyle kıdem durdurma cezası verilmesi şeklinde sonuçlanan disiplin hukuku işlemleri ile sendikanın geleceğinin değerlendirilmesi konuları hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması amacıyla, Emniyet-Sen yöneticileri ve avukatları ile Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları ve Hukukçularının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Sezer ve sendikanın 5 kurucu üyesi hakkında yapılan idari soruşturma sonucunda; sendika kurmak, sendikal faaliyette bulunmak ve örgütleneme çalışmalarını Türkiye geneline yaymak kapsamında yürüttükleri çalışmalar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından amirlerin emrini yerine getirmemek, meslektaşlarını amirlerine karşı fiili taarruza tahrik, amir ile müdürleri eleştirmek suçlarını işlemek olarak değerlendirilmiş ve bu kapsamda açılan soruşturma sonucunda evrensel hukuka dayalı sendikal haklarını kullanan sendika yöneticileri, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün çeşitli hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle meslekten ihraç edilmişlerdi.

Memur-Sen Hukukçuları tarafından Emniyet-Sen yetkilileriyle sendikal hakları ve ülkemizde onaylanan ILO sözleşmeleri ve üyesi bulunduğumuz ILO’nun Genel Kurul kararları, direktifleri yanında Anayasanın 51 inci maddesi ile uluslararası anlaşmaları üstün iç hukuk normu haline getiren 90’ıncı maddesi karşısında hukuka uygun olarak nitelendirilmesi imkânsız söz konusu disiplin cezalarının karar altına alındığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararında şekil ve esas bakımından hukuka aykırı noktaların değerlendirildiği konusunda bilgi alış verişinde bulundular.

Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram TONBUL, “Memur-Sen olarak, Sendikal örgütlenme konusundaki yasakların ve engellerin kaldırılması yönündeki görüşlerimizi her platformda dile getirdik. Bu çerçevede emniyet hizmetleri sınıfı ve bu sınıfla birlikte görev yapan sivil personel, askeri birimlerde görev yapan sivil memurlar, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’deki sivil memurlar başta olmak üzere kamu görevlileri sendikacılığında örgütlenmeye ilişkin yasakların ve sınırlamaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini sürekli ifade ettik. Bu bağlamda Emniyet-Sen’in de fiilen sendika olarak faaliyetlerini yerine getirmesi, yöneticileri ve üyelerinin sendikal haklarının güvence altına alınması gerektiğini” söyledi.

Emniyet-Sen ve yöneticileri hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerin, bu kapsamda yöneticiler hakkında tesis edilen disiplin cezalarının Türkiye’nin özgürleşme ve sivilleşme süreci ile uyumluluk göstermediği, Emniyet personelinin sendikalaşmasına yönelik bakışın yasaklar ülkesi Türkiye dönemine ait olduğu değerlendirmelerinin ortak bir kanaat olarak vurgulandığı toplantıda; Sendikalara üye olmak isteyenleri korkutmak ve yıldırmak için ihraç kararı alınmasının doğru olmadığının altı çizilerek disiplin cezalarına karşı başlatılacak hak arama mücadelesinde Emniyet-Sen yöneticilerine gerekli desteğin kararlılıkla sağlanacağı Konfederasyonumuz yöneticileri tarafından ifade edilmiştir.

Toplantıya Konfederasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin ESEN, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ile Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen ve Sağlık-Sen’in avukatları ve hukuk müşavirleri de katılmıştır.

Kaynak: Memur-Sen
Eğitim Bir-Sen