Emniyet-Sen Üyelik Başvuru Formu

Mart 10, 2013 de Duyurular

AÇIKLAMALAR   :                                  
                                             
DOLDURMA ŞEKLİ          :Yazı karakteri alfabenin büyük harfleri ile yazılacak.                  
                                             
AMBLEM BİLGİLERİ :                                
                                             
Sol üst köşedeki daireye sendikalar kendi amblemlerini, sağ üst köşeye bağlı bulunduğu konfederasyonun 
amblemini basabilir.                                    
                                             
SENDİKA BİLGİLERİ :                                
                                             
Hizmet Kolu      : Bu bölüme sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet kolu sıra numarası yazılır.  
Sendika Adı       : Üye tarafından doldurulacak.                      
Sendika Adresi  : Sendika tarafından doldurulacak.                    
Dosya No           : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilgili sendikaya verilen dosya    
                             numarası yazılır.                            
                                             
KURUM BİLGİLERİ:                                
                                             
Kurumun adı, görev yapılan birimin adı/adresi, kurum hizmet kolu, kurum kodu, il adı, il kodu, 
ilçe adı: Üye tarafından doldurulur.                            
                                             
ÜYELİK BİLGİLERİ  :                                
                                             
T.C. Kimlik No          : Bu bölüme 11 rakamlı MERNİS tarafından verilen T.C. Kimlik    
                                        Numarası yazılır.                        
Öğrenim Durumu       : En son bitirilen okul yazılacak. (İlkokul ve ortaokul mezunları            
                                        ilköğretimi işaretleyecektir.)                    
                                             
Kurum Sicil No            : Kurumun vermiş olduğu Kurum Sicil Numarası yazılır.        
                                             
Kadro Unvanı              : Kamu görevlisinin bulunduğu unvan yazılır.              
                                             
Kadro Unvan Kodu     : Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen kodlar kullanılacaktır.    
                                             
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU     :                          
                                             
Sosyal Güvenlik Sicil Numarası : Kamu görevlisi hangi Sosyal  Güvenlik Kurumuna bağlı ise ilgili 
Sosyal Güvenlik Kuruluşunun karşısına sicil numarası yazılacak.                
                                             
ÜYE KAYIT NUMARASI        :                                
Üyelik bildiriminin  sendikanın kayıt defterine işlendiği sıra numarası sendika tarafından yazılır.  
                                             
KAMU GÖREVLİSİNİN İMZASI                     :                    
Üyenin imzası ve imzaladığı tarih mutlaka yazılır.                      
                                             
ÜYELİĞE KABUL   :                                  
Sendika Yönetim Kurulunun kabul tarihi, sayısı, onaylama tarihi,  mühür ve imzası bulunacak.

Üyelik formunu 3 nüsha olarak doldurduktan sonra nüfus cüzdanı fotokopinizle birlikte Strasburg Caddesi No : 30-25 Kızılay-Ankara adresine gönderiniz.