EMNİYET-SEN GÖNÜLLÜLERİNE VE KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR..!

Eylül 6, 2014 de Basın Açıklamaları

 

KONU : YARDIM KAMPANYASI

 

Emniyet-Sen’imiz hakkında açılan kapatma davasına bakan Ankara 9.İş Mahkemesi’nin re’sen aldığı kararla; emniyet hizmetleri sınıfı personelinin sendika kurmasını ve kurulu sendikalara üye olmasını yasaklayan kanun maddesinin, Anayasa’mızın 4 ayrı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi’nden iptalinin talep edilmesi sonrası;

Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda 29 Ocak 2014 tarihinde vereceği karardan sadece birkaç gün önce, Anayasa Mahkemesi’nin üye yapısını çok iyi bilen ve Emniyet-Sen’in kurulmasını kesinlikle istemeyen çevrelerle işbirliği yapıp, TV programlarına çıkarak, bir kısım Anayasa Mahkemesi üyesini etki altında bırakacak açıklamalar yaparak, Anayasa Mahkemesi kararının emniyet hizmetleri sınıfı personeli aleyhine çıkması için elinden geleni ardına koymayan ve en sonunda başarılı olan İrfan ÇELİK’in; 05.09.2014 tarihinde Facebook Sosyal Paylaşım Sitesinde Polis Memurları Dayanışma Grubu sayfasında aşağıdaki açıklamayı yaptığını, bu açıklamasında “… yeniden birlik olmalıyız” gibi laflar ettiğini gördük. Bu açıklaması karşısında, bizlerin ilk yorumu ise; “ihaneti karşılığında sağladığı çıkarlar tükenmiş olmalı ki yeni bir istismarın peşinde” diye oldu. Ve maalesef ki; yine yanılmadık…;

 

 

Evet.. yine yanılmadık. Aradan 24 saat dahi geçmeden yine aynı sayfada, geçtiğimiz günlerde 7 yıl 9 ay hapis cezası verilen Ahmet ŞAHBAZ kardeşimiz de işin içine katılarak; “… sendika kurdukları için uydurma ve tezgah soruşturmalarla ekmeğinden edilen ve zor durumda olan meslektaşlarımıza yardım kampanyası düzenlemeyi düşünüyoruz” şeklindeki aşağıdaki açıklama yapıldı.

 

 

ÖNEMLE BELİRTMEK İSTİYORUZ Kİ;

Emniyet-Sen’in kuruluşunda, yönetiminde ve faaliyetlerinde bulundukları için toplamda 20(yirmi) polis memuru ve 1(bir) sivil memur olmak üzere toplamda 21 emniyet personeli mesleklerinden çıkarılmışlardır.

Bunlardan 6(altı) personel görevine geri dönmüş, 1(bir) personel de emekliye ayrılmıştır. Şu an için sendikal sebeplerden ötürü mesleğinden ayrı kalan 14(ondört) personel bulunmaktadır.

Mesleğine geri dönen 6 personelden 5’i ve mesleğinden ayrı olan 14 personelden 11’i olmak üzere toplamda 16 personelin, Polis Memurları Dayanışma grubunca düzenlenecek yardım kampanyasıyla ve İrfan ÇELİK ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Yapılacak yardım kampanyası ancak; İrfan ÇELİK dahil olmak üzere sadece 4(dört) personeli ilgilendirmektedir.

Tekrar etmek gerekir ise; belirtilen 16(onaltı) personelin İrfan ÇELİK’le, Polis Memurları Dayanışma Grubu ve bu grubun PMDG isimli dergisi ile hiçbir bir ilişkisi bulunmamakta olup, hiçbir zaman ne İrfan ÇELİK’ten, ne de Polis Memurları Dayanışma Grubundan bir yardım talebinde bulunulmamış, bundan sonra da bulunulmayacaktır.

Bu durum, ileride herhangi bir hukuki sorumlulukla karşılaşılmaması bakımından; “Emniyet-Sen sebebiyle yapılan soruşturmalar sonrası mesleklerinden çıkarılan personelin zor durumda olduğundan bahisle”  denilerek düzenlenmek istenilen yardım kampanyalarına katkı sunmak isteyen Emniyet-Sen gönüllüsü meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ÖNEMLE duyurulur.

Sendikal sebeplerle meslekten çıkarılan 16 personel adına Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk SEZER