EMNİYET-SEN GENEL BAŞKANI FARUK SEZER YENİ ŞAFAK GAZETESİNE TEKZİP GÖNDERDİ

Ocak 17, 2015 de Genel Kurul İlanları

İ H T A R N A M E


KEŞİDECİ               :
Faruk SEZER

VEKİLİ                     : Av. Emrah AYTEKİN  

ADRESİ                    : Talatpaşa Blv No 160 Kat 6 Cebeci Ankara
MUHATAP              : Yeni Şafak Gazetecilik A.Ş. adına

                                     Ahmet ALBAYRAK

                                   Yeni Doğan Mah. Kızılay Sok. No:39 Bayrampaşa/İstanbul

KONU                       : Ekli tekzip metninin tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde yayınlanması ihtarıdır.

                                   Sayın Muhatap;

Müvekkil Türk Emniyet Teşkilatı bünyesinde şerefiyle, yasalara uygun tavırlarıyla, tüm mesai arkadaşlarınca ve toplumun büyük bir kesimince sevilen ve sayılan bir polis ve Emniyet-Sen genel başkanıdır. Hiçbir zaman siyasi veya ideolojik bir bünye içinde yer almadığı gibi tüm benliği ile hukuksuz yapılanmaların karşısında bulunmuştur.  

 

Türkiye genelinde yayınlanmakta olan Yeni Şafak isimli gazetenin 16.01.2014 tarihli yayınında 16. sayfasında müvekkilimin ismi açıkça belirtilerek “Muğla Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapan İrfan Çelik 12 Kasım 2012’de Emniyet – Sen Sendikası’nı kurarak başkanlığa aday oldu. Çelik, sendikaya başkan olmak için cemaatin de Faruk Sezer’i aday çıkardığını söyleyerek, durumun emniyet içerisinde erken fark edildiğini belirtti.  Seçimin ardından başkanlığı kazanan İrfan Çelik, 2 gün geçmeden hakkında kara propagandanın başladığını anlattı.” ifadeleri kullanılmıştır.

 

Müvekkilin paralel, dikdörtgen yada üçgen hiçbir grupla bağlantısı yoktur. Bilakis yapılan haber içeriği ile de ilgisi olmamasına rağmen sırf iftira atmak masadı ile müvekkilin adı haber içeriğinde geçtiği gözlemlenmiştir. Bu durum habercilikten ziyade tetikçilik yapıldığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sebeple ilişikte sunduğumuz tekzip yazısının aynı sayfa ve sütunlarda yayınlanmasını istiyoruz. 

 

Tekzip metni;

 

“Müvekkilin paralel dikdörtgen yada üçgen hiçbir grupla bağlantısı yoktur. Bilakis yapılan haber içeriği ile de ilgisi olmamasına rağmen sırf iftira atmak masadı ile müvekkilin adı haber içeriğinde geçtiği gözlemlenmiştir. “Cemaat andıcı” başlıklı yazıya, habercilik ahlakı ile bakıldığında Faruk SEZER’in paralelci olduğunu iddia eden İrfan Çelik isimli kişiye “Faruk SEZER madem cemaatin adayıydı da fark edilmesine rağmen neden kurucu genel sekreter olarak belirlendi, 3 Mart 2013 tarihinde ise neden Faruk SEZER’in genel başkan adayı olduğu listede genel sekreteri olarak yer aldın, neden genel başkanlıktan çekildin” diye bir soru yöneltilmesi gerekirken bu yapılmamıştır. Görülmektedir ki İrfan Çelik müvekkile cemaatçi yakıştırması yaparak karalamak istemektedir. Ancak süreç bunun doğru olmadığının kanıtıdır. Zira İrfan ÇELİK’in anlatımı ile yapılanlar farklıdır. İrfan Çelik’in karalamaları haber adı altında yapılmıştır.

 

Müvekkil hakkında yazılan bu yazı, müvekkilimizin maddi varlığına yönelik olduğu gibi, manevi şahsiyetini ve itibarını da zedelemiştir. Onurlu ve ülkesini seven bir insan olan müvekkilimizin, asılsız dedikodulara hedef olmasına neden olmuştur. Kaldı ki, İrfan Çelik, hakkındaki isnatları ve suçlamaları doğru aktarmayarak EGM’nin kendisine haksızlık ettiğine müvekkili ve diğer yönetim kurulu üyelerini ikna etmiştir. Bu sebeple kendisine sendikal koruma sağlaması için sendikanın kuruluş anında genel başkanlık unvanı verilmiştir. Bu seçimle verilmiş bir unvan da değildir. Müvekkil;  İrfan ÇELİK’in meslekten yüz kızartıcı bir isnat nedeni ihraç edileceğini Ocak 2013 tarihinde öğrenmiştir. Yani İrfan Çelik kurucu başkanlığı dahi hileli bir şekilde elde etmiştir. Akabinde tüm yönetim kurulu üyelerinin korumadan faydalandığı anlaşılınca Emniyet-Sen’in ilk genel kurulunda genel sekreterlik makamına getirilmiştir. Bu genel kurulda da müvekkil Faruk SEZER genel başkan olarak oybirliği ile seçilmiştir. Müvekkil tarafından genel sekreteri olan İrfan Çelik’e basına demeç verme yetkisi de verilmemiştir. Bu sebeple sözlerine itibar edilmemesi gerekmektedir. Tekzibe konu haber de İrfan Çelik’in genel başkan olduğu şeklinde bir algı oluşturulmak istenmekte olup,  bu kamuoyunu yanıltmaktadır. 03.03.2013 tarihinde yapılan Emniyet-Sen 1. Genel kurulunda müvekkil Faruk SEZER üyelerin oy birliği ile genel başkan seçilmiştir.  Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                    Keşideci

                                                                                                                                    Vekili


Sayın noter,

Üç nüshadan müteşekkil işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhataplara tebliğini; bir nüshasının dairenizde hıfzını ve bir nüshasının da tebliğ şerhli olarak tarafımıza verilmesini rica ederim.