EMNİYET-SEN BASIN BİLDİRİSİ

Haziran 21, 2013 de Basın Açıklamaları

EUROCOP’TAN EMNİYET-SEN’E RESMİ DAVET

EMNİYET-SEN, Lüksemburg merkezli 35 polis birliklerinin ve Avrupa’daki personel kuruluşlarının bir çatı altında buluştuğu EUROCOP ( Avrupa Polis Sendikaları Konfederasyonu )’nun 25-26 Haziran 2013 tarihlerinde Prag’da yapılacak olan yönetim kurulu toplantısına davet edilmiştir.

Eurocop Yönetim Kurulu toplantısına Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk SEZER ve Emniyet-Sen Hukuk Danışmanı Av.Özgür NALÇAKAR katılacaktır. Eurocop’un (Avrupa Polis Sendikaları Konfederasyonu) daveti üzerine yetkililerimiz 25.06.2013 tarihinde Prag’a hareket edeceklerdir. Toplantıda Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk SEZER, Emniyet-Sen kuruluş aşaması ile birlikte Emniyet Teşkilatı personelinin sendikalaşması yolunda yaşanan haksız uygulamaları, idare tarafından uygulanan baskıları ve sendika kurmak, sendikal faaliyetlerden dolayı demokrasimize kara bir leke olarak tarihe geçen Emniyet-Sen Kurucularının ihraçlarını, yaklaşık 100 Emniyet-Sen yönetici ve temsilcilerine açılan soruşturmaları, hukuki süreci Eurocop Yönetim kuruluna anlatacaktır.

Emniyet-Sen’in ve Emniyet çalışanlarının sendikalaşması önündeki engellerin kaldırılması için destek istenilmesi ile birlikte konfederasyon nezdinde Eurocop üyeliği konusunda ön başvuru yapılacaktır.

Diğer yandan Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk SEZER bu toplantıda Emniyet Teşkilatı çalışanların “insan haklarına aykırı bir şekilde çalıştırıldığını, modern normlarla yönetilmediğini, haksız suçlamalara maruz kaldığında hukuki destek almadığını, mesleki sorunlardan kaynaklanan ailevi, maddi ve psikolojik nedenlerle birlikte 13 günde 1 polisin intihar ettiğini ve diğer bir çok sorunları dile getirecektir. Bu kapsamda ortak bir çalışma projesi üzerinde durulması içinde Eurocop Yönetim Kurulundan destek istenilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Emniyet-Sen Yönetim Kurulu

Eurocop Link: http://www.eurocop.org/news/details/?tx_workshops%5Btx_workshops%5D=36&tx_workshops%5BbackPid%5D=1&cHash=45f2df6c7f3792b3076487abdf8b6a6c