EMNİYET-SEN’İN YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI DAVASINA MAHKEMEDEN RED..!

Nisan 2, 2014 de Basın Açıklamaları

EMNİYET-SEN’İN YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI DAVASINA MAHKEMEDEN RED..!

Ankara Valiliği tarafından Emniyet-Sen’in yok hükmünde sayılması talebi ile açılan dava 02.04.2014 günü Ankara 9.İş Mahkemesi’nde görüldü. Davacı vekili; “Davamızın talebimiz gibi kabulüne karar verilsin”, davalı vekili de; “Biz Anayasa Mahkemesi kararını inceleyip beyanda bulunmak istiyoruz. Bu arada gerekçeli kararda yazılmış olur. Onun da yazılması beklensin.” dedi.

Mahkeme ise; Ankara Valiliğinin talebini reddederek, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Emniyet-Sen tüzüğünde gerekli değişikliğin yapılmasına, yargılamanın 16.07.2014 tarihine bırakılması kararını verdi.