EMNİYET-SEN Üzerine

Nisan 29, 2013 de Basında Biz


 

EMNİYET-SEN üzerine;

 

Aziz milletim!

Sizlere sesleniyorum; Elinizi vicdanınıza koyun ve akşama çocuklarınızla öyle yemek yiyin.
Bir teşkilatı düşünün ki 1970 ler de neyse 1980 ler de de aynı, 2000 lerde neyse 2010 lardada aynı… yani aynı kafa ile yönetilmektedir. Nedir bu kafa derseniz? Tamamen hukuk dışı, kendine göre hukuk yorumu yapmak ve DİKTATÖRLÜK hukuku yaratmak şeklindedir. Bu tür günümüz şartlarına aykırı yönetim tarzına ve kıyımlara karşı çalışan insanlarda kendilerini koruma ihtiyacı hissetmektedir.

Dünyada Emniyet Genel Müdürlüğü kadar kendi personelini mağdur edip mahkemelik olan ikinci bir teşkilat daha yoktur.

Bu mahkemelerin çok büyük bölümü de İdarenin yani Genel Müdürlüğün aleyhine sonuçlanmaktadır.

Fakat yine aynı hatalar yapılmaktadır. Peki bu durum karşısında personelinin kurbanlık koyun gibi başını uzatıp kesilmesini beklemek doğrumu???

İşte bu nedenlerden dolayı personel kendilerini koruyacak bir güç aramaktadır oda sendikadır.

Bu olumsuz yönetim tarzının örnekleri o kadar çok ve çeşitlidir ki saymakla bitmez. 1960 larda alt personelin tamamına yakını ilkokul mezunu idi ve hak aramakta mümkün değildi, 1970 lerde ağırlık ortaokul olmak üzere ilkokul ve lise mezunları oluştu, 1980 lerde çoğunluk lise mezunlarına geçti. 1990 lar ve 2000 lerde personelin tamamı Fakülte veya yüksek okul mezunu olunca hak arama yolları daha iyi arandı, çünkü yapılan tahsile paralel olarak insanlar araştırma yoluna gittiler yani daha iyi şartlar altında daha iyi nasıl yönetiliriz veya haklarımızı daha iyi nasıl arayabiliriz gibi araştırmalara başladılar ve suç işlememek kaydıyla EMNİYET-SEN adı altında tamamen iyi niyetli olarak sendikayı kurdular.

Evet doğrudur 4688 sayılı kanunun 5 nci maddesinde hangi kamu kurumlarında sendikanın kurulacağı sayılmıştı, evet doğrudur aynı kanunun 11 nci maddesinde de sendikaya üye olamayacaklar arasında Emniyet Teşkilatı Mensupları da sayılmıştı ancak birde Avrupa sözleşmesi vardı ve onunda 11. maddesinin birinci fıkrasında dernekler ve sendikaların özgürce kurulabileceğinden bahsedilmiş ancak 2 nci fıkrasında da bazı sebeplerden dolayı bu sendika kurma işleminin nasıl yasaklanacağı da ortaya konulmuştu.
Ancaaaak, sadece buraya bakarak sendika kurucularının suç işlediklerini ortaya koymak son derece yanlış olur.
Neden mi?
Çünkü yanlışlığı da, suçu da sen ortaya koyamazsın ki. O zaman bu ülkede Mahkemelere ne gerek kalır.

Evet EMNİYET-SEN‘i kuran genç kardeşlerimiz bu noktada yasal süreci takip etmişler ve sendika kuruluş dilekçesini ilgili Valiliğe vermişler, Valilik gerek korktuğundan gerekse diğer sebeplerden bu dilekçeyi almakta sakınca görünce bu kardeşlerimizde yine yasal yolu takip ederek durumu Ankara C. Başsavcılığına götürmüşler ve Savcılığın kararı ile kuruluş dilekçeleri alınarak işleme konulmuş ve böylece de yasal bazda sendika da kurulmuş oldu.

Zaten bizimde hedefimiz olan ileri Avrupa ülkelerinin bir kısmında Polis sendikası bulunmakta hiçte sakıncası olmamaktadır.

Tüzük gereği zamanında sendikanın kongresi yapılması gerektiğinden, sendika yöneticileri yine yasal yoldan ayrılmadan Çankaya ilçe Seçim Kuruluna kongre yapmak istedikleri dilekçeyi vermişler ve ilçe seçim kuruluda kongre yapamazsınız şeklinde bir cevap vermeleri üzerine sendika kurucuları yine yasal haklarını kullanarak İlçe Seçim Kurulunun bu olumsuz cevabına İl Seçim Kurulunda itiraz etmişler ve İl Seçim Kurulunun olumlu kararı ile kongrelerini yapmışlardır.

Yani bu aşamaya kadar tamamen yasal haklarını kullanarak ve kimse ile de KAVGA etmeden yönetimlerini oluşturmuşlardır.

İdareye gelince yani ne yapması gerekirken ne yaptığına gelince; Bana göre, Sendikanın kuruluş dilekçesi alınacaktı ve eğer ki bu kuruluşta yasalara aykırılık görüldü ise o zaman ilgili mahkemede dava açılarak sendikanın kapatılması sağlanacaktı. Peki bu yapılmış mıdır? Benim anladığım kadarı ile yapılmamıştır. Yani hukuksuzluk burada da devam etmiştir.

Yukarıda da yazdığım gibi Genel Müdürlük tarihi boyunca, iş ve işlemleri yasal düzen içerisinde değil de yorumlar yaparak hep emir ve talimatlar ile yapmayı yani dikta yönetimini devam ettirmeyi uygun gördüğündenburada da aynı yöntemi uygulamış ve Mahkemeyi yok sayarak onun yerine kendileri karar vermişlerdir.

Peki bu yasal yöntemi yapmayan, yasal bazda hata yapan Emniyet Genel Müdürlüğü bu insanlar hakkında nasıl idari soruşturma açmıştır derseniz oda ayrı bir hukuk skandalıdır diye düşünüyorum.
Sen önce kendi yapman gereken yasal çizgiyi takip edeceksin ondan sonra da başkasından takip edeceksin.

—–Değerli Teftiş Kurulu üyesi arkadaşlarım, Kurul üyeleri ve Emniyet Genel Müdürü, Kamu sendikalarının kurulmaya başlanıldığı 1990 tarihinde henüz bu konuda yasal düzenleme falanda yoktu diğer kamu kurumlarında o zamanlar sendika kuran personelini ihraç eden tekbir kurum örneği gösterebilir misiniz????

Böyle yapacağınıza bu kardeşlerimizi de yanınıza çağırıp hem disiplin tüzüğünü yeniden yazsaydınız hem de bu kardeşlerimiz ile oturup anlaşsaydınız onurunuz mu kırılırdı, makamınız mı incinirdi?

Bu ihraçta emeği geçenler, oy kullananlar, sizlere sesleniyorum. Akşam eve gittiğinizde hiç çocuklarınıza bağırabiliyor musunuz? Hiç çocuklarınız yaramazlık yaptığında onları evden kovuyor musunuz? Şimdi tekrar soruyorum, akşam eve gittiğinizde çoluk çocuklarınızla oturup vicdan rahatlığı içerisinde yemek yiyebiliyor musunuz?

Sayın Emniyet Genel Müdürü size sormak istiyorum, Genel Müdürlük olarak Mahkemeleri kaybettiğinizde o işlemlere sebep olan yardımcılarınız dahil tüm yetkilileri cezalandırıyor musunuz, görevden alıyor musunuz?

Peki bu dünyanın ötesinin de olduğunu, orada makam falanda olmadığını ve hesap verileceğini hiç düşünüyor musunuz?

Sayın Başbakanım

, devlet olarak bizimde hedefimizde ileri batı demokrasisi, batı hukuku yok mu, batı insan hakları yok mu? Bu kardeşlerimizde çok iyi düşüncelerle kendi hak ve hukuklarını korumak için sendika kurdular, ammaaaaaa, ilkel bir toplumda gibi de cezalandırıldılar. Hele hele de çok sayıda insanın af edilir gibi sınır dışına soruşturmasız gönderildiği bir ortamda bu kardeşlerimiz çok daha ağır yüz kızartıcı suç mu işlemişlerdi.??? Hayır. Sizlerin de bu konuya duyarlı olacağınızı zannediyorum. Sendika kurmayı gerektiren ortamı keyfi yönetim sistemini ortadan kaldırma yerine bataklık aynen dururken bu insanları ihraç etmek nedenli insanidir, ne denli ahlakidir taktirleri sizlere bırakıyorum.

İsmail Hakkı CİVİL
E.1.Sınıf Emniyet Müdürü
Polis Baş Müfettişi
Araştırmacı-Yazar

BU GÜZEL DÜŞÜNCELERİ VE CESARETİ İÇİN MÜDÜRÜMÜZE EMNİYET-SEN YÖNETİMİ OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

 

Kaynak: Polis Memurları Dayanışma Grubu