YILLAR YILI MESLEKTAŞLARIMIZIN CANI YANDI, EVİ OCAĞI DAĞILDI BU YÜZDEN...!!!

Yayınlanma Tarihi:11-02-16 09:30

YILLAR YILI MESLEKTAŞLARIMIZIN CANI YANDI, EVİ OCAĞI DAĞILDI BU YÜZDEN...!!!

BİR HİÇ HÜKMÜNDE OLAN YÜZÜNDEN...!!!

BUNUN DAVASINI DA AÇTIK...

Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı Anayasa Mahkemesinin Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün dayanağı olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 83 ncü maddesinin iptaline karar vermiş ve bu karar 29.01.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla; Anayasamıza, kanunlarımıza, yüksek yargı organlarının kararlarına ve hukukçu görüşlerine göre, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğüne dayanılarak uygulanan bütün disiplin cezalarının yok sayılması ve bu tüzüğe dayanılarak yeni suçlama yapılamayacağı sonucu ortaya çıkmıştır. Zaten Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk ilkelerinin hüküm sürdüğü bir düzende aksi düşünülemezdi. İşte bu gerçeklere dayanarak, Manisa ilinde 2013 yılında uygulanmış ve akabinde kesinleşmiş bir disiplin cezasının ortadan kaldırılmasına yönelik, Manisa Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığına müracaat ettik. Manisa Valiliği 03.02.2016 ve bila sayılı işlemi ile talebimizi reddetti.

Bunun üzerine, bugün tarihi itibariyle, bahse konu disiplin cezasının, Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan kararı ve doğurduğu sonuçları bakımından iptali talebiyle Manisa 1.İdare Mahkemesinde 2016/130 Esas numarasıyla davamızı açtık.

Bu davamızın talebimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanarak, yıllar yılı yok hükmünde olan disiplin tüzüğü üzerinden ceza alıp, canı yanan, evi ocağı dağılan bir çok meslektaşımıza emsal ve yol gösterici olmasını diliyorum.

Faruk SEZER
Emniyet-Sen Genel Başkanı

Okunma Sayısı:6305

Yorumlar:

Ziyaretçi: 21.10.2016-08:39:39
çalışmalarınızı takdir ediyoruz.
HABERE YORUM YAZIN